Sådan kan du få hjælp til din familiesammenføring i Danmark

For de fleste menneskers vedkommende, vil de gerne være sammen med deres familie. Derfor er det faktisk også en menneskeret. Det betyder dog ikke, at det altid er nemt i praksis. Hvis du derfor har familie i et andet land, som du gerne vil have til Danmark, kan det hurtigt blive en svær proces.

I Danmark er der nemlig en række krav, som både du og dit familiemedlem skal overholde. Læs mere her om kravene til familiesammenføring.

De danske krav til familiesammenføring

I Danmark stilles der såkaldte integrationskrav, når en familie gerne vil sammenføres. Helt konkret betyder det, at både den herboende ansøger, og ansøgeren der gerne vil ind i landet, skal opfylde en række krav. Kravene handler primært om uddannelse, arbejde og økonomi.

Som herboende ansøger skal du stille garanti på 100.000 kr.

Hvis du allerede bor i Danmark, er du den herboende ansøger. Derfor er det dig, der skal stille en bankgaranti på 100.000 kr. Hvis ikke du kan stille sikkerhed for dette beløb, kan ansøgningen ikke blive gennemført.

Som herboende ansøger må du ikke bo i et ghettoområde

Som herboende ansøger skal du have en bopæl i Danmark. Men bopælen må ikke være liggende i et såkaldt ghettoområde. Det er Folketinget, der afgør hvilke områder, der anses som ghettoområder.

Hvis du bor i et sådant område, skal du altså flytte, før din ansøgning kan godkendes. Du kan se, hvilke boligområder der regnes som ghettoområder på Folketingets hjemmeside.

Disse krav bliver der stillet til uddannelsesniveauet

Hvis du er herboende ansøger, skal du have en uddannelse på mindst 6 år. Mindst ét år af disse år skal være foregået på en anden uddannelsesinstitution end folkeskolen. Det kan eksempelvis være gymnasiet, universitet, teknisk skole eller lignende.

Derudover skal du også bestået enten folkeskolens 9. eller 10. klasse, eller også skal du have bestået danskprøve 3 som minimum.

Hvis du er udefrakommende ansøger, skal du bestå en danskprøve på A1-niveau senest 6 måneder efter, at du er ankommet til Danmark. Derudover har du 9 måneder til at bestå en danskprøve på A2-niveau.

Lad en rådgiver hjælpe dig med din familiesammenføring

Der er mange krav, du skal overholde, når du gerne vil have din familie til Danmark. Derfor er det ofte en god idé at lade en eller flere erfarne rådgivere hjælpe dig. De kan sikre, at du overholder kravene og, at du udfylder dokumenterne korrekt. På den måde er der en større chance for, at din familie kan blive sammenført i Danmark.